Arşiv

Yığma (Kargir) Yapılar

Yığma (Kargir) Yapı Nedir? Yığma (kargir) yapı; inşaat mühendislerince herhangi bir iskelet sistemine sahip olmayan, kolon yerine tuğladan yada taştan yapılan duvarlar sayesinde ayakta durabilen yapılara denir. Kargir kelimesi dilimize Farsçadan giren taş ve tuğladan yapılmış ...

Prefabrik Yapılar

Prefabrik Yapı Nedir? Prefabrik kelimesi İngilizcedeki "Prefabricated" kelimesinden gelmektedir. Prefabricated kelimesi Türkçede "önceden üretilmiş" anlamına gelmektedir. Yani önceden üretilmiş parçaların bir araya getirilerek oluşturulmasıyla inşa edilen yapılara "Prefabrik Yapı" denmektedir. Prefabrik kelimesi "1999 Gölcük Depremi" ile duyulmaya ...

Konteyner Yapılar

Konteyner Yapı Nedir? Konteyner Nedir? İngilizcesi “container” olan Türkçede ise “konteyner” yada “konteynır” olarak telaffuz edilen uluslar arası gemi taşımacılığında kullanılan bir taşıma aracıdır. Konteyner, uluslar arası standart ölçülerde üretilen tabanı ahşaptan, duvarları alüminyum levhalardan, tavanı ...

Çelik Konstrüksiyon Yapılar

Çelik Konstrüksiyon Yapı Nedir? Çelik konstrüksiyon yapılar genellikle fabrika, sanayi yapıları, depolar, atölyeler, uçak hangarları ve spor tesisleri gibi alanlarda kullanılmaktadır. Genellikle yüksek açıklık ve genişliğe ihtiyaç duyulan yerlerde ve özellikle deprem riski olan bölgelerde tercih ...

Betonarme Yapılar

Betonarme Yapı Nedir? Betonarme kelimesi Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş bir mühendislik terimidir. Fransızca “Béton Armé” kelimesinden gelmektedir. Demir donatılı beton / güçlendirilmiş beton anlamına gelmektedir. Çimento, kum, çakıl ve su gibi çeşitli malzemelerin karıştırılması ile elde edilen ...

Ahşap Yapılar

Ahşap Yapı Nedir? Ahşap, ağaçların işlenmesi ile elde edilen kendine has dokusu ve rengi olan bir malzemedir. Doğada farklı farklı çok sayıda ağaç bulunmaktadır fakat bunlardan belirli bir kısmı inşaat malzemesi ve mobilya malzemesi olarak değerlendirilmeye ...
– Kategoriler –
– Son Yazılar –
Yığma (Kargir) Yapılar
Prefabrik Yapılar
Konteyner Yapılar
Çelik Konstrüksiyon Yapılar
Betonarme Yapılar
– Hakkımızda –

Creeping they’re she’d. Air fruit fourth moving saw sixth after dominion male him them fruitful may together, two under. Night i he replenish fourth.

Yukarı