İnşaat

İnşaat hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hizmetler:

İnşaat Hizmetleri

“Mimarlık, mühendislik, tasarım, proje, uygulama, tadilat, taahhüt ve danışmanlık hizmetleri...”

 • Mimarlık
 • İç Mimarlık
 • Peyzaj Mimarlığı
 • İnşaat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği

Proje sunum sayfamıza gidin.

Mimarlık; binaları ve mekanları, tarih ve çevre ilişkileriyle birlikte ekonomik, işlevsel ve estetik bir şekilde tasarlama sanatı ve bilimidir.
 • Mimarlık: Yapı Tasarımı (Betonarme Yapı, Yığma "Kargir" Yapı, Prefabrik Yapı, Çelik Konstrüksiyon Yapı, Ahşap Yapı), Restorasyon.
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Keşif
 • Proje Tasarımı
 • Projelendirme: Avan Proje, Uygulama Projesi.
 • İç Mimarlık: Konut Tasarımı, Ofis Tasarımı, Yat Tasarımı, Mağaza Tasarımı, Market Tasarımı, Eczane Tasarımı, Klinik Tasarımı, Fuar Tasarımı.
 • Proje Yönetimi
 • Rölöve
 • Mobilya Tasarımı
 • Modelleme: 3D Modelleme, Render, Animasyon, Maket.
Tasarlanan projeleri hayata geçiren, alt yapı çalışmalarını yürüten ve uygulayan teknik meslek dalıdır. Başlıca görevleri yapılacak inşaatlarda mimarlarla beraber ilgili proje çalışmalarını yürütmek, projeyi geliştirmek, projeyi idare ve koordine etmek, projenin inşaat standartlarına uygun olup olmadığını denetlemek, projenin uygulanması ve yürütülmesi sağlamak.
 • İnşaat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Proje Uygulama
 • Tadilat
 • Taahhüt
 • Statik Proje
 • Mekanik Proje
 • Elektrik Projesi
 • Ruhsat Projesi
 • Metraj Hesabı
 • Maliyet Hesabı
Mimari projenin kağıt üzerinde tamamlanmış olması projenin aşamalarından ilkini oluşturmaktadır. Projenin hayata geçirilmesi tecrübe, iyi organizasyon ve sıkı denetim gerektirmektedir. Şantiye koşulları ve çıkabilecek aksaklıklar, yerinde çözülmesi gereken sorunlar, karar değişiklikleri ve iş programının sorunsuz ilerlemesi için doğru planlama yapılması gibi konuların önceden ön görülmesi gerekiyor. Danışmanlık hizmeti ise kazanılmış bu tecrübelerin aktarımıdır.
 • Tasarım ve projelendirme aşamalarında destek sağlanması.
 • Doğru malzeme seçimi ve temini konusunda destek sağlanması.
 • Mevcut projelerin kontrolünün yapılması ve geliştirilmesi.
 • Projelerin teknik şartnameye uygun ilerlemesinin sağlanması.
 • Şantiye şefliği, kontrolörlük ve denetim hizmeti.

Portfolyomuza göz atın.

Tüm işlerimizi ve projelerimizi inceleyin.
Aşağıdaki butona tıklayarak projelerimize ulaşabilirsiniz.

Yukarı