Yığma (Kargir) Yapılar

Yığma (Kargir) Yapı Nedir?

Yığma (kargir) yapı; inşaat mühendislerince herhangi bir iskelet sistemine sahip olmayan, kolon yerine tuğladan yada taştan yapılan duvarlar sayesinde ayakta durabilen yapılara denir. Kargir kelimesi dilimize Farsçadan giren taş ve tuğladan yapılmış olan anlamına gelir. Yığma yapılar günümüz teknolojisine göre geri kalmış yapılardır. Genellikle kasaba ve köylerde kullanılmaktadır. Fakat estetik açıdan güzel göründüğü için şehirde butik yapılarda yada yazlık beldelerde de kullanılabilmektedir.
Avantajları ekonomik olması, uzun ömürlü olması, bakım gerektirmemesi, doğayla uyumlu olması, sağlıklı olması, ısı ve ses izolasyonu sağlaması, yangın ve sel gibi afetlere dayanıklı olmasıdır. Dezavantajları ise iskelet sistemi olmaması, yatay ve düşey yüklere dayanıksız olmaları buna bağlı olarakta depreme dayanıksız olmalarıdır.

01. Yığma Tuğla Yapılar

Tuğla yapılar, malzeme olarak sadece tuğla ve harcın kullanıldığı yapılardır. Tuğla, kil ağırlıklı bir çeşit toprağın kalıplanıp ateşte pişirilmesiyle elde edilen bir yapı malzemesidir; yapım yöntemine, basınca dayanıklılığına ve delik durumuna göre sınıflandırılır. Tarihi milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 

Avantajları ekonomik olması, uzun ömürlü olması, bakım gerektirmemesi, doğayla uyumlu olması, sağlıklı olması, ısı ve ses izolasyonu sağlaması, yangın ve sel gibi afetlere dayanıklı olmasıdır. Dezavantajı ise ağır bir malzeme olmasıdır. Yapıya binen yükü arttırmaktadır. Buna bağlı olarak da depreme dayanıksızdır.

02. Yığma Taş Yapılar

Taş yapılar, malzeme olarak sadece taş ve harcın kullanıldığı yapılardır. Yapının tekniği ve kullanılan taşın özellikleri bölgeden bölgeye değişiyor olsa da, yüzyıllardır dünyanın coğrafyasında bu yapı biçimi çokça kullanılmaktadır.
Avantajları ekonomik olması, malzemelerin kolay bulunabilir olması, uzun ömürlü olması, bakım gerektirmemesi, doğayla uyumlu olması, sağlıklı olması, ısı ve ses izolasyonu sağlaması, yangın ve sel gibi afetlere dayanıklı olmasıdır. Uzman kişiler tarafından yapıldığında yüzyıllarca ayakta kalabilmektedir. Dezavantajları ise yapım maliyetinin yüksek olması, inşaat sürecinin uzun olmasıdır. Uzman kişiler tarafından yapılmadığında depreme son derece dayanıksız hale gelebilir. Aynı zamanda taşlar arasında boşluklar kalabilir. Bu boşluklar neme ve çeşitli haşerelerin yapıya girmesine sebep olabilir.

03. Yığma Kerpiç Yapılar

Kerpiç; saman ve balçık karışımının kalıplara dökülerek güneşte kurutulmasıyla oluşan, köy ve kasaba gibi kırsal yerleşim yerlerinde kullanılan bir yapı malzemesidir.
Avantajları ekonomik olması, ham maddesinin kolay bulunabilir olması, uzun ömürlü olması, bakım gerektirmemesi, doğayla uyumlu olması, sağlıklı olması, ısı ve ses izolasyonu sağlaması, yangına dayanıklı olmasıdır. Dezavantajları ise suya dayanaksız olması, yük dayanımının düşük olması ve ani ısı değişikliklerinde malzemenin yapısının bozulmasıdır.
– Kategoriler –
– Son Yazılar –
Yığma (Kargir) Yapılar
Prefabrik Yapılar
Konteyner Yapılar
Çelik Konstrüksiyon Yapılar
Betonarme Yapılar
– Hakkımızda –

Creeping they’re she’d. Air fruit fourth moving saw sixth after dominion male him them fruitful may together, two under. Night i he replenish fourth.

Yukarı